Перейти до основного вмісту

Оцінка відповідності медичних виробів та медичної техніки

Оцінка відповідності медичних виробів та медичної техніки

Регистрация ИМН (изделий медицинского назначения): регистрация медицинской техники, медицинских изделий в Украине | ООО КратияЗ 1 липня 2015 року в Україні змінилися законодавчі вимоги до введення в обіг медичних виробів: відбувся перехід від "старої" системи державної реєстрації до "нової" системи оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів.

Введення Технічних регламентів обумовлено гармонізацією українського законодавства з європейським, з метою поступової інтеграції України до Європейського Союзу. Технічні регламенти щодо медичних виробів розроблені на відповідних Європейських директив:

Технічний регламент:

Директива ЄС, на основі якої був розроблений Технічний регламент:

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений Постановою КМУ №753 від 02.10.2013

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затверджений Постановою КМУ №754 від 02.10.2013

Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices

Технічний регламент щодо активних медичних виробів, що імплантують, затверджений Постановою КМУ №755 від 02.10.2013

Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices

Варто звернути увагу на те, що наявність СЄ-марки на виробі, наявність сертифіката/ Декларації про відповідність Європейським Директивам на медичні вироби - не дає прав на розміщення продукції на ринку України, без проведення національної процедури.

Європейська Декларація про відповідність дає підказку щодо національної процедури, використаних стандартів і прийнятих рішень: для спрощення національної процедури буде доцільно піти тим же шляхом. А ЄС-сертифікат може істотно спростити отримання національного сертифіката, так як результати оцінки відповідності, проведені деякими нотифікаційні органами Європейського Союзу, можуть бути визнані в Україні.

Всі процедури оцінки відповідності, включаючи процедуру шляхом визнання, передбачають виконання всіх вимог національного законодавства, в тому числі: призначення Уповноваженого представника в Україні для виробника-нерезидента, нанесення необхідної інформації на маркування, складання національної Декларації про відповідність, проведення оцінки в призначеному органі або реєстрація особи, відповідальної за введення виробів в обіг, нанесення знака відповідності та ін.

Наша стаття в PDF (rus): Нові вимоги для введення медичних виробів в обіг: оцінка відповідності Технічним регламентам

 

Перехідний період

З 1 липня 2015 року почав діяти дворічний перехідний період, під час якого введення в обіг медичних виробів було дозволено, як на підставі реєстраційних свідоцтв з необмеженим терміном дії, так і на підставі Декларацій/ сертифікатів відповідності.

Такий перехідний період дозволив напрацювати товарні запаси в Україні і поступово перейти до виконання вимог нового законодавства. Медичні вироби, введені в обіг на підставі реєстраційних свідоцтв, дозволені до реалізації до закінчення терміну придатності медичного виробу, але не більше 5 років.

З 1 липня 2017 року введення медичних виробів в обіг по реєстраційних свідоцтвах стало неможливим. Всі медичні вироби, що імпортуються та вводяться в обіг, повинні відповідати вимогам відповідних Технічних регламентів.

 

Компетентні організації

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції технічного регулювання відносно медичних виробів є Міністерство охорони здоров'я України.

Органом державного ринкового нагляду є Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

 

Органи з оцінки відповідності медичних виробів

Роботи з оцінки відповідності медичних виробів (за винятком виробів I-го класу, які не є стерильними і без функції вимірювання, і групи "інше" для in vitro) виконують призначені органи. В Європі такі організації називаються "нотифікаційні органи" (notified bodies), проте для України більш точним є термін "орган з оцінки відповідності" (conformity assessment body).

Органи з оцінки відповідності можуть бути як державної, так і приватної форми власності. Органи проходять акредитацію Національного агентства з акредитації України на відповідність стандартам ISO/ IEC 17021, ISO/ IEC 17025 та ISO/ IEC 17065, нагляд Міністерства охорони здоров'я і отримують призначення від Міністерства економічного розвитку і торгівлі на виконання робіт за відповідними Технічним регламентам.

Кількість органів постійно змінюється: час від часу нові організації отримують необхідні акредитації та призначення, в той час як інші втрачають статус призначеного органу. Список призначених органів з оцінки відповідності публікується Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Вибір органу виконується самим виробником або його Уповноваженим представником, а ідентифікаційний код органу наноситься на маркування медичного виробу.

Незважаючи на єдині вимоги до акредитації, між органами існує велика різниця в підході до ціноутворення, в поточному завантаженні і термінах виконання робіт, в кількості і в компетентності персоналу, в володінні мовами, в матеріально-технічній базі та багатьох інших питаннях. В сукупності такі нюанси є критичними, так як впливають на вартість, тривалість і багато інших аспектів ініціальної процедури оцінки відповідності та її щорічної підтримки.

Так як ідентифікаційний код органу наноситься на маркування медичного виробу, і так як при подачі Заявки на оцінку відповідності виробник зобов'язується не подавати аналогічну Заявку в інший орган - то зміна органу є досить складною процедурою. Вибір органу з оцінки відповідності повинен виконуватися ретельно і зважено.

Варто зазначити, що акредитація двох призначених органів з оцінки відповідності медичних виробів була скасована:

  1. Філія "Медичного центру з оцінки відповідності" Державного підприємства "Український фармацевтичний інститут якості" з 22.02.2016,
  2. Державне підприємство "Державний медичний центр сертифікації" Міністерства охорони здоров'я України з 23.03.2018.

 

Уповноважений представник

Виробник-нерезидент зобов'язаний призначити Уповноваженого представника на території України. Уповноваженим представником може бути резидент України, юридична або фізична особа. Назву та адресу Уповноваженого представника необхідно вказати на маркуванні або в інструкції кожного індивідуального медичного виробу.

Призначення Уповноваженого представника виконується в письмовій формі. Для цього ми рекомендуємо використовувати і Довіреність, і Договір: так як Довіреність зручна для надання третім особам (наприклад - для митниці, для участі в тендерах і ін.), а Договір описує не тільки передані права, а й обов'язки кожної зі сторін.

Уповноважений представник виступає сполучною ланкою між українським ринком (розповсюджувачами та споживачами, призначеними органами з оцінки відповідності, органами ринкового нагляду, правоохоронними та іншими органами) і виробником-нерезидентом, а також - несе первинну відповідальність за якість і безпеку медичних виробів, введених в обіг на території України. Уповноважений представник зобов'язаний зберігати документацію (сертифікат і декларацію відповідності, Технічний файл, маркування, інструкцію та інші документи).

Законодавство визначає, що для одного медичного виробу виробник може призначити тільки одного Уповноваженого представника, але не обмежує виробника в призначенні різних представників для різних медичних виробів.

Уповноваженим представником може виступати як імпортер (дистриб'ютор) або маркетуюча організація, так і третя особа, що не має відношення до товаропровідного ланцюжку. Компанія "Кратія Медтехніка" пропонує аутсорс послуги Уповноваженого представника виробникам, які мають декількох дистриб'юторів на один вид медичного виробу, або з інших причин призначають третю організацію в якості представника. Для виконання даної послуги ми пропонуємо досвід і знання професійної кваліфікованої команди, впроваджену та сертифіковану систему управління якістю за стандартом ISO 9001, підготовлені зручні бізнес-рішення.

 

Класифікація виробів і процедури оцінки відповідності

Клас і характеристики медичного виробу визначають процедуру оцінки відповідності та необхідність залучення призначеного органу. Чим вищий клас, тим істотніший ризик, і тим складніша процедура сертифікації:

Клас і характеристика виробу:

Процедура оцінки відповідності:

Медичні вироби I класу, вироби для in-vitro діагностики, група "інше"

Без залучення призначеного органу, шляхом “самодекларування” і реєстрації особи, відповідальної за введення виробів в обіг.

Медичні вироби для in-vitro діагностики, призначені для самоконтролю

Із залученням призначеного органу на стадії перевірки проекту та “самодекларування” на наступній стадії.

Нестерильні вироби класів Im, IIa, IIb, III, а також вироби для in-vitro діагностики зі Списку "В" і вироби, призначені для самоконтролю

Із залученням призначеного органу, можливий вибір між процедурою з аудитом виробника, або по-партійною сертифікацією, або визнання ЄС-сертифіката.

Стерильні медичні вироби будь-якого класу, вироби для IVD зі Списку "А", активні медичні вироби, що імплантують

Із залученням призначеного органу: або процедура з аудитом виробника, або шляхом визнання ЄС-сертифіката.

NB! Реєстрація особи, відповідальної за введення в обіг, є обов'язковою для всіх виробів I-го класу, включаючи Im і Is, а також - для всіх медичних виробів для in-vitro діагностики.

Процедура “самодекларування” застосовується тільки для найбільш безпечних продуктів, до яких відноситься близько 30% всіх медичних виробів, і більше 80% медичних виробів для in-vitro діагностики. Дана процедура передбачає, що виробник або його Уповноважений представник самостійно виконає всі необхідні для оцінки відповідності дії, без звернення в призначений орган, і видає Декларацію про відповідність вимогам технічного регламенту.

Для перевірки і підтвердження відповідності медичних виробів використовуються Основні вимоги (Essential requirements) - чек-лист, вказаний в Додатку 1 до кожного Технічному регламенту.

Перед розміщенням медичного виробу на ринку також необхідно провести реєстрацію особи, відповідальної за введення в обіг. Реєстрацію проводить Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) на підставі поданого пакету документів.

Перевірка проекту медичних виробів для in-vitro діагностики, призначених для самоконтролю (наприклад, тести на вагітність), проводиться призначеним органом з оцінки відповідності на підставі поданої Заяви та пакету документів. При недостатності даних щодо проведених досліджень, призначений орган має право призначити проведення додаткових досліджень в акредитованій лабораторії.

Після отримання сертифікату перевірки проекту виробник, або його Уповноважений представник, проводить процедуру "самодекларування", і до введення виробу в обіг проводить процедуру реєстрації в Держлікслужбі.

Аудит (інспекція) виробника проводиться призначеним органом з оцінки відповідності на місці розташування легального виробника, а в деяких випадках - і на виробничих дільницях. Процедура складається з декількох етапів, і включає оцінку документації, узгодження плану і програми аудиту, сам аудит на місці, складання звіту (протоколу) про проведений аудит і видачу сертифіката.

Дана процедура є досить дорогою і тривалою, проте сертифікат відповідності може включати в себе дуже велику номенклатуру виробів.

Сертифікат відповідності видається терміном до 5 років, і є об'єктом щорічного наглядового аудиту (істотно менш тривалим і дешевшим відносно ініціального аудиту).

По- партійна сертифікація передбачає оцінку документації та лабораторні випробування, за результатами яких видається сертифікат на конкретну поставку (інвойс). Дана процедура є альтернативою для тих медичних виробів, які ввозяться нечасто, або для яких немає можливості провести аудит або процедуру визнання ЄС-сертифікату.

Процедура не проводиться для стерильних медичних виробів, а також є недоцільною для виробів з широкою номенклатурою - кожен тип/ вид виробів збільшує витрати на випробування. Через необхідність доставки до місця випробувань і підготовки до експлуатації, також досить важко провести по-партійну сертифікацію важкої техніки (МРТ, КТ, деяких рентгенів та ін.).

Визнання ЄС-сертифіката здійснюється призначеним органом з оцінки відповідності на підставі статті 45 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". В основі визнання знаходиться сертифікат, виданий європейським нотифікованим органом, який підписав Договір про визнання з українським органом з оцінки відповідності.

Процедура визнання не є безумовною, тобто виробник повинен виконати національні вимоги (призначити Уповноваженого представника, скласти технічну документацію, заповнити національний чек-лист, скласти національну Декларацію, розробити маркування та інструкцію та ін.), потім подати документацію на оцінку відповідності в призначений орган, який має право частково визнати результати іншого органу. Так як аудит є найбільш витратною і тривалою частиною робіт з оцінки відповідності, то доцільно визнавати результати робіт саме по цій частині.

Сертифікат відповідності видається терміном дії європейського сертифіката, а також є об'єктом щорічного нагляду (підтвердження валідності).

 

Для вітчизняного виробника

З набранням чинності Технічних регламентів основним нововведенням стала обов'язкова наявність на підприємстві системи управління якістю (СУЯ). Профільна СУЯ для медичних виробів затверджена Державним стандартом України (ДСТУ) ISO 13485 «Вироби медичні. Система управління якістю». Для найбезпечніших виробів, технічний регламент не встановлює правила за наявністю профільної СУЯ і виробник має право запровадити і підтримувати систему відповідно до ДСТУ ISO 9001 «Система управління якістю. Вимоги».

Роботи пов'язані з СУЯ умовно можна розділити на три етапи:

  • розробка системи (на даному етапі система розробляється під конкретне підприємство, з урахуванням його особливостей, кількості виробничих ліній, залучення аутсорсингу або роботою з постачальниками, чисельності персоналу);
  • впровадження системи (важливий етап правильного функціонування системи, під час якого система починає «жити» на підприємстві і переходить від написаного на папері тексту до реального застосування в виробничих процесах, персонал проходить навчання і проводяться перші внутрішні аудити, співробітниками компанії);
  • сертифікація/ схвалення (після впровадження системи і декількох внутрішніх аудитів, підприємство готове до сертифікації/ схваленнясистеми. Орган виїжджає на підприємство і проводить аудит існуючої системи, в результаті позитивного рішення такого аудиту видається сертифікат).

Технічні умови, які раніше були основним документом на вітчизняному виробництві, відходять в минуле, поступаючись Технічної документації. Технічна документація складається аналогічно європейського Технічному файлу - до початку процедури оцінки відповідності.

Технічна документація повинна відображати процеси проектування, виробництва та подальшої експлуатації виробу. Обсяг і зміст інформації, що міститься в документації, залежить від типу виробу і від того, що вважається необхідним з технічної точки зору, для демонстрації відповідності виробів основним вимогам ТР. Зміст технічної документації буде варіюватися в кожному конкретному випадку в залежності від типу виробу, від ризиків при його виготовленні, встановленні, експлуатації та обслуговуванні і від часу, протягом якого виріб знаходиться на ринку.

Компанія "Кратія" допомогла більше, ніж 30 вітчизняним виробникам в навчанні персоналу, створенні, впровадженні та підтримці СУЯ, а також в написанні технічної документації, проведенні необхідних випробувань в акредитованих лабораторіях, підготовці протоколів і супроводі процедури оцінки відповідності.

 

OEM-OBL виробництво

З набранням чинності Технічних регламентів оновилося і визначення виробника:

Виробник - юридична або фізична особа-підприємець, яка відповідає за розробку, виробництво, упаковку і маркування медичного виробу перед введенням його в обіг під власною назвою незалежно від того, чи відбуватися дані дії цією особою або іншою особою, уповноваженою діяти від його імені.

Таким чином, виробник має право передати частину, або всі виконувані виробничі функції іншій особі.

Виробник, який не виконує виробничі функції, але володіє торговою маркою і розміщує виробництво на інших підприємствах називається OBL (Own Brand Labelling). Така компанія несе відповідальність за якість і безпеку медичного виробу перед споживачем і компетентними органами, а назва і адреса компанії вказуються на маркуванні, в сертифікатах і деклараціях.

Компанія, яка безпосередньо виконує виробничий процес, називається OEM (Original Equipment Manufacturer). Така компанія несе відповідальність тільки перед замовником процесу виробництва - OBL. Назва OEM-виробника зазвичай на маркуванні не вказується, але може бути відображено в сертифікатах і деклараціях.

OEM-OBL виробництво широко поширене в світі, і дозволяє власнику торгової марки мінімізувати витрати на оцінку відповідності, вільно вибирати OEM-виробників і швидко розширювати асортимент продукції.

Компанія "Кратія" має великий досвід у створенні OEM-OBL виробництва на базі існуючого дистриб'ютора-імпортера, національного виробника або нового підприємства. Ми допоможемо в розробці і впровадженні СУЯ, навчанні персоналу, локалізації технічної документації та супроводі процедури оцінки відповідності.

 

Вимоги до маркування та інструкції

Медичні вироби, що вводяться в обіг на ринок України, повинні відповідати всім національним вимогам до маркування упаковки і до інструкції з використання (керівництва користувача).

В Україні не існує єдиного законодавчого акту, який би описував весь звід вимог до маркування медичних виробів. Органи з оцінки відповідності перевіряють, але не затверджують маркування, і тим більше - не несуть за нього відповідальність. Всю відповідальність за дотримання національних вимог несе виробник та його Уповноважений представник, а також - імпортер і розповсюджувач.

Компанія "Кратія" видає і періодично переглядає внутрішній документ, який містить зведену інформацію щодо маркування медичного виробу; даний документ доступний тільки клієнтам компанії і не підлягає продажу. Частину інформації ми також представили у вільному доступі, на окремій сторінці нашого сайту.

Медичні вироби, що відповідають вимогам Технічних регламентів, маркуються знаком відповідності. Якщо процедура передбачала залучення органу, то ідентифікаційний номер органу наноситься поруч зі знаком. Маркуванню підлягає кожен окремий (індивідуальний) медичний виріб.

Знак відповідності повинен бути нанесений, як мінімум, на маркування і інструкцію (якщо вона передбачена).

https://lh4.googleusercontent.com/i2OjcQM6IBsU6XBfyalb8J37_iszoZ-pRzoop5OgLHYO9f6nI6JaW1_ILkWxK9ksbv-NGPnuoBJYk93VzJIlJOui53r8OoKHWaP5wF0WlDFgVcFgIlp3Lprqx5Rvcqj6g_rrFNZVWXKbE6h3YQUA.TR.XXX

До обов'язкових елементів маркування також відносяться назва медичного виробу або дані для ідентифікації, вміст упаковки або характеристика виробів, назва і адреса Уповноваженого представника виробника в Україні, назва і адреса виробника, країна походження, номер серії або партії, дата закінчення терміну придатності, інша специфічна інформація.

Маркування виконується на державній (українській) мові, інші мови допускаються.

Національний стандарт ДСТУ EN 980:2007 «Символи графічні для маркування медичних виробів» розроблений з метою встановлення єдиних вимог до маркування як вітчизняних, так і зарубіжних медичних виробів (є тотожним перекладом EN 980:2007 «Graphical symbol for use in the labeling of medical devices») і рекомендований до застосування виробникам. Стандарт визначає графічні символи, які найчастіше застосовуються виробниками для надання інформації щодо медичних виробів і призначені для зменшення потреби в багаторазовому перекладі на різні національні мови.

 

Інші Технічні регламенти, що застосовуються

Шляхом нанесення знаку відповідності на медичний виріб, виробник або його Уповноважений представник, бере відповідальність за те, що виконані вимоги всіх Технічних регламентів, що застосовуються. Найбільш частими Технічними регламентами, під дію яких потрапляють медичні вироби, є:

Якщо медичний виріб потрапляє під дію двох і більше Технічних регламентів - необхідно провести всі необхідні процедури оцінки відповідності, а також приділити особливу увагу зведеним вимогам до маркування та декларації про відповідність. Наприклад, застосування вимог Технічного регламенту RoHS2 призводить до необхідності супроводу Декларацією про відповідність на всіх етапах реалізації, від імпортера до кінцевого споживача (що необов'язково для медичних регламентів).

 

Імпорт, оподаткування і реклама

Імпорт, оптова і роздрібна торгівля медичними виробами не є ліцензованим видом діяльності. Фактично, імпортувати і реалізовувати медичні вироби може будь-яка юридична особа, яка має відповідні види діяльності.

До всіх медичних виробів, які вводяться в обіг по документу (декларації/ сертифікату) про відповідність, застосовується преференційна ставка ПДВ в розмірі 7% (звичайна ставка составлят 20%). Існують причини скасування (зняття) преференційної ставки або відмови від митного оформлення, такі як:

  • помилки і невідповідності в митній і супровідної документації, маркуванні та сертифікатах/ деклараціях відповідності,
  • відсутність реєстрації особи, відповідальної за введення виробів в обіг,
  • відсутність належного маркування виробів та інші.

На багато питань, з якими стикаються імпортери, у нас уже є відповідь - або у формі внутрішнього експертного висновку, або у формі роз'яснення від призначеного органу з оцінки відповідності, органу технічного регулювання або в іншому вигляді. Для клієнтів компанії «Кратія» такі висновки та роз'яснення надаються безкоштовно.

Дозволена реклама медичних виробів, схвалених до застосування на території України. Реклама і промоція медичних виробів регулюються Законами України «Про рекламу», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та іншими. Національні українські вимоги не гармонізовані з законодавством будь-якої іншої країни, а рекламні та промоційні матеріали не проходять будь-яку державну експертизу або реєстрацію.

Відповідальність за дотримання вимог законодавства покладено на виробника і його Уповноваженого представника. Ми пропонуємо професійне виконання робіт з перевірки та погодження рекламних і промоційних матеріалів для медичних виробів. Роботи виконуються командою кваліфікованих і досвідчених співробітників (регуляторний фахівець, медичний редактор, юрист).

 

Ринковий нагляд

Медичні вироби є об'єктом державного ринкового нагляду, який виконується на всіх етапах обігу продукції: під час митного оформлення, в торгових і складських приміщеннях, під час монтажу (введення в експлуатацію), у місці проведення ярмарку або виставки.

Органом державного ринкового нагляду є Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Держлікслужба проводить планові перевірки згідно затвердженого секторального плану, а також позапланові перевірки - за зверненнями споживачів, органів виконавчої влади, правоохоронних органів та ін.

При проведенні перевірки основна увага приділяється маркуванню, інструкції та супровідній документації. У разі виявлення порушень орган ринкового нагляду може прийняти рішення про обмеження або заборону реалізації, вилучення з обігу або відкликання продукції, а на реалізатора, імпортера і/ або виробника можуть бути накладені штрафи до 85 000 грн.

 

Захист від сірого імпорту

Незважаючи на існуючі механізми ринкового нагляду, в деяких сегментах медичних виробів частка "сірого" імпорту та контрафактної продукції становить до 60% і близько 30% в середньому по ринку. Така продукція потрапляє на ринок контрабандою, за підробленими документами (що особливо актуально для продукції I-го класу і групи "інше" для IVD), або через неавторизованих імпортерів за копіями автентичної документації.

Основним каналом поширення нелегальної продукції є інтернет-магазини і дошки оголошень. Також великі обсяги реалізуються через "ручні" продажі, і навіть через аптечні та роздрібні мережі.

Обсяги сірого імпорту та фальсифікату значно збільшилися в період 2014-2017 років за цілою низкою причин: мораторій на перевірки бізнесу, нестабільна ситуація в східних областях України, перехідний період до нового законодавства, різка девальвація національної валюти і падіння купівельної спроможності населення.

Неофіційні медичні вироби за рахунок агресивного демпінгу захоплюють значну частку ринку, що призводить до суттєвих фінансових і репутаційних втрат як імпортера (дистриб'ютора), так і самого виробника. Розповсюджувачі фальсифікату часто не обтяжують себе витратами на належні умови зберігання, сервіс і роботу зі споживачем, навчання лікарів, етичну промоцію та ін.

Механізми ефективного захисту ґрунтуються на регуляторних і юридичних механізмах. Понад три роки компанія "Кратія" допомагає виробникам і дистриб'юторам в діагностиці, лікуванні та профілактиці даної небезпечної патології ринку.

 

Законодавство

Основними законодавчими актами з оцінки відповідності медичних виробів є Технічні регламенти, проте вони не містять вичерпну інформацію, і є вузькопрофільною частиною законодавства з технічного регулювання продукції.

На сторінці нашого сайту ми представили список основних законодавчих актів, які ми щодня використовуємо у своїй роботі.

Також велику увагу ми приділяємо законодавству ЄС і професійним рекомендаційним документам, таким як MedDev і IAF. Якщо в спірній ситуації національне законодавство не має відповіді, то посилання на відповідний європейський документ буде вагомим аргументом.

 

Наші послуги та роботи

Компанія «Кратія» професійно виконує роботи з оцінки відповідності (сертифікації) медичних виробів. Ми володіємо необхідними знаннями, досвідом і вміннями для проведення всіх необхідних робіт, відмінно говоримо і пишемо англійською. Ми візьмемо на себе керівництво і організацію процесу, допоможемо сформувати пакет документів і провести процедуру в стислі терміни.

Крім основних робіт ми також готові запропонувати:

 

Попередні консультації ми надаємо безкоштовно, дзвоніть нам за телефоном +38 (068) 064-78-31, +38 (044) 223-61-67, або пишіть на е-мейл info@cratia.ua, або приїжджайте на зустріч безпосередньо до нашого офісу.